ทีมเราประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีในงานด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยงาน การออกแบบวงจร การออกแบบแผนวงจรพิมพ์(PCB) การออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่่องจักรต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ด้านอิเล็คทรอนิคส์ เพื่องานต้นแบบหรือการผลิตเป็นจำนวนมากๆ

รับออกแบบวงจรไฟฟ้า
ทางเรามีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบวงจรไฟฟ้ามากกว่า 15 ปี จึงสามารถออกแบบวงจรตามความต้องการของท่าน รวมถึงการออกอแบบให้ระบบมีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
Schematic
รับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)
มีบริการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ตามวงจรที่ให้มาหรือออกแบบตามแผ่นตัวอย่างที่ให้มารวมถึงรับสั่งทำแผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบ
รับเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
รับเขียนโปรแกรมตาม Flowchart หรือ ตามกระบวนการที่ทางลูกค้ากำหนดมา
รับทำงานโครงการ
รับทำงานโครงการต่างๆตั้งแต่ออกแบบการทดสอบจนถึงการส่งรับรองมาตรฐานต่างๆ
จัดหาและขายอะไหล่งานไฟฟ้า
เรามีบริการจัดหาและขายอะไหล่ไฟฟ้าโดยติดตามกับทางร้านได้ที่ LAZADA ตามลิงค์นี้เลยครับ